YOUR GUIDES

English Guide

Shinichi Kumada

9 years' experience

汉语导游

藤井 良纪

经验:13年

Kanazawa Tomodachi Tours